АКТУАЛНО

ОТНОВО НА УЧИЛИЩЕ!

Националното външно оценяване в 10. клас

Националното външно оценяване по български език и литература в 10. клас остава на 10 юни. Предвижда се обаче то да се проведе в по-късен начален час заради насрочените избори за национален и европейски парламент на 9 юни. Изпитът за десетокласниците ще започне в 11.00 часа (вместо в първоначално предвиденото начало от 8:00 часа), за да могат училищата с изборни секции спокойно да организират провеждането му.

Забрана на тютюнопушенето, употребата на алкохол и употребата на диазотен оксид/райски газ/