АКТУАЛНО

ОТНОВО НА УЧИЛИЩЕ!

Откриване на учебната 2023/2024 година на 15. 09. 2023 г. от 9:00 часа в сградата на ПГСС – гр. Карнобат.

Честит първи учебен ден!

Спорна и успешна нова учебна година на всички ученици и учители!
На добър час!