Oбучения на педагогическите специалисти

Предстоящо обучение на педагогическите специалисти по професионално образование от ПГСС.

Тема: „Тестовете като инструмент за оценка за придобиване на професионални знания, умения и компетентности“

Място: с. Главатарци, общ. Кърджали

Дата: 31.10/01.11. 2022 г.

Начален/краен час: 14:00-18:00 ч.

Брой педагогически специалисти – 15