Отново награди от националното състезание „Млад фермер“

От 22 до 24 март в гр. Нова Загора беше проведен регионален етап на Националното състезание „Млад фермер“ за ученици, които се обучават по професии от област „Селско стопанство” от професионални гимназии в Южна България. Състезателните дисциплини бяха разделени в три модула: „Растениевъдство“, „Животновъдство“, „Механизация на селското стопанство“.  Целта на състезанието беше да се демонстрират придобитите теоретични и практически компетенции, както и практическото прилагане на съвременни тенденции в областта на фермерството.

В отбора на Професионална гимназия по селско стопанство, гр. Карнобат се състезаваха трима ученици: Октай Расим от 12-ти клас в област Механизация,  Живко Грудев от 11-ти клас в област Животновъдство и Айше Мехмедали от 12-ти клас в област Растениевъдство.

     По време на състезанието учениците показаха своите умения не само в различните области, но и при работа в екип. Въпреки силната конкуренция, Октай Расим безапелационно реши електронния тест по безопасност на движението по пътищата -категория Ткт и показа майсторско управление на трактор по предварително зададен маршрут. Сборният  резултат от двете дисциплини го класира на първо място в модула. Достойно се представи и Живко Грудев в модул Животновъдство в дисциплината „Хигиена на млекодобива“. Той се нареди непосредствено след домакина, като също му бе връчен медал за заслуженото второ място.

    Със сериозното си и отговорно отношение към подготовката, учениците от ПГСС постигнаха значителен успех на най-големия състезателен форум на професионалните гимназии в областта на селското стопанство.

22-МАРТ 2023г. СВЕТОВЕН ДЕН НА ВОДАТА- Ускоряване на промяната

Недоброто управление на целия воден цикъл подкопава напредъка по всички основни глобални проблеми – от здравето до глада, от равенството между половете до работните места, от образованието до индустрията, от бедствията до мира. За поредна година в ПГСС гр. Карнобат учениците с ентусиазъм се включиха в отбелязването на празника на водата. Изработиха табло с рисунки, свързани с най-важния ресурс – ВОДАТА. В часовете по химия и опазване на околната среда се наблегна на това, че без водата, няма как да има живот. Всеки от подрастващите е в разцвета си да направи малки неща, които наистина да допринесат за ускоряване на промяната.

Грамота за участие във викторината „АЗ ОБИЧАМ БЪЛГАРИЯ“

По случай Националния празник на България, община Карнобат организира ученическа викторина „Аз обичам България“. В нея взеха участие ученици от СУ „Св.св. Кирил и Методий“, СУ „Христо Ботев“ и ОУ „Христо Смирненски“. Презентации представиха възпитаниците на ПГСС, ОУ „П.Р. Славейков“ и ОУ „Христо Ботев“ – с. Екзарх Антимово. Първи се класираха възпитаниците от ОУ „Христо Смирненски“. Седмокласниците от СУ „Христо Ботев“ спечелиха второ място. Трети в състезанието са учениците от СУ „Св.св. Кирил и Методий“. Заместник кметът на община Карнобат Мария Генова награди победителите във викторината и участвалите с презентации.

Дигитална раница

Линк към сайта: https://edu.mon.bg/

       В периода от  23-24.02.2023 г. в ПГСС- гр. Карнобат се проведе представяне на Единна електронна платформа за образователни услуги и съдържание – „Дигитална раница” по проект „Образование за утрешния ден”, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“.

      Достъп до нея ще имат учители, ученици и родители. Чрез платформата се дава възможност на учениците да се запознават безплатно с различни форми на уроци, създадени от учители, тестове и образователно съдържание, а родителите да проследяват обучението на децата си. В нея образователно съдържание могат да разработват и споделят всички учители по учебни предмети от I до XII клас за общообразователна подготовка. Тези уроци ще бъдат видими за учители и ученици на ниво училище. Ако учителят прецени, че неговият урок е добър и може да се използва от учители и ученици от цялата страна, има възможност да го изпрати за одобрение. След оценка, по утвърдена от МОН методика, това съдържание ще бъде публикувано в съответната категория в платформата, като учителите ще получават заплащане за всеки разработен от тях и публикуван, за национално ползване, авторски урок. Очакваният брой, създадено с помощта на платформата и интегрираните в нея ресурси, оценено и утвърдено дигитално съдържание, е 4 500 броя, като няма да се допуска повторение на урок по дадена тема. Към момента в платформата е налично селектирано и адаптирано съдържание, покриващо над 75 % от учебните предмети за общообразователна подготовка от I до XII клас.

       Учителите  в ПГСС се запознаха с възможностите и функционалностите на платформата. Всеки един от тях имаше възможност да влезе с акаунта си, да разгледа и да изпробва отделните инструменти. 

     Интерес предизвика възможността на платформата „ MozaBook” за създаване на ресурси към преподаваните предмети в гимназията.

     Бе обърнато внимание на разделението на типовете акаунти между учител, родител и ученик и възможностите им за работа в единна дигитална среда. Всеки тип акаунт разполага с целенасочена функционалност според своя вид.

     Родителите ще се запознаят  допълнително с платформата на родителска среща.

Презентация за Дигитална раница