Училищен кръг на състезанието „Млад фермер“

На 27. 02. 2024 г. се проведе училищен кръг на състезанието „Млад фермер“.

В трите модула- Растениевъдство, Животновъдство и Механизация на селското стопанство взеха участие ученици от Х, XI и XII класове със специалности  

„Лозаровинарство“  и „ Механизация на селското стопанство“. След представянето  на участниците  комисията определи :

 На регионалният кръг  „Млад фермер 2024 г.“ Професионалната гимназия по селско стопанство да бъде представлявана от :

                   1.Катерина Михайлова Орманова  от Хг клас в направление Растениевъдство.

                    2.Рашко Красимиров Лазаров от Хг клас в направление Животновъдство

                    3.Хасан Сезай Юмерчауш от ХIIа клас в направление Механизация

                         Пожелаваме успешно представяне на избраните ученици!

Рашко Красимиров Лазаров от Хг клас в направление Животновъдство