Конкурс за най-усмихнат клас на България

Мотото на учениците в ПГСС гр. Карнобат е “Направи добро. Помогни на някого да се усмихне!” Участвахме в конкурс за най-усмихнат клас на България. Имаме отличени в четири категории:

  • Най-усмихнати гимназисти IX клас -ПГСС гр. Карнобат,

  • Най-усмихнати абитуриенти XII клас-ПГСС гр. Карнобат
  • Масово участие на ученици, класове- ПГСС гр. Карнобат
  • За Недка Златкова Иванова-СОП, от VIII б клас-ПГСС гр. Карнобат

Благодарим на Сдружение Усмивка за изпратените грамоти, сертификати и награди.

“Всички се усмихват на един и същи език!”