Световен ден на околната среда

Чистата околна среда е от съществено значение за човешкото здраве и благосъстояние. Денят на околната среда се чества на 5 юни. Учениците, заедно с учителя си по Химия и опазване на околната среда, г-жа инж. Т. Карамахмуд участваха в Световен ден на околната среда на тема “Само една планета” като нарисуваха защитено растение и защитено животно. Рисунките им бяха наградени от РИОСВ гр. Бургас. Сертификати и награди получиха: Силвия Топалова от VIII г клас, Рашко Лазаров от VIII г клас и Христо Гочев от IX б клас.