На пътя животът е с предимство

На 29 юни отбелязваме Националния ден на безопасността на движението по пътищата. Инициативата е на Държавна агенция „Безопасност на движение по пътищата“, а в днешния ден са предвидени редица прояви и инициативи, с които да се засили вниманието на обществото към проблемите на пътната безопасност. Всички те преминават под мотото „ На пътя животът е с предимство“. Учениците от ПГСС гр. Карнобат изготвиха две табла, на които написаха послания, нарисуваха пътни знаци, направиха рисунки за безопасността на движение по пътищата. Те знаят, че трябва да се спазват правилата и че голяма част от произшествията на пътя са предотвратими. Целта на всички институции, както и важна роля в поведението на родителите е: Формирането на социално-отговорно поведение и култура за безопасно движение по пътищата!