Винпром Карнобат награждава отлични ученици и през 2023 година

 • Винпром Карнобат продължава да подкрепя успешните ученици от
 • гимназиите в град Карнобат.
 • Инвестициите в образованието винаги са били сред приоритетите на
 • Винпром Карнобат. Водени от желанието си да мотивираме младите хора, да развиват интелектуалните си и професионални умения, учредихме годишни отличия за успели карнобатски ученици. Те се присъждат на ученици с високи постижения в научната и професионалната подготовка, по време на средното и професионално образование. Отличията ще бъдат връчени през месец май 2023 – в края на учебната година. Целта ни е да поощрим младите хора, да продължат да работят за своето личностно развитие.
 • Миналата година Винпром Карнобат връчи на всеки от отличените ваучер, на стойност 400 лв. за закупуването на книги в книжарница „Сиела“ и грамота.
 • За учебната 2021-2022 година носители на отличието бяха общо девет
 • ученици от горен курс.
 • · СУ “Св.св.Кирил и Методий” – Нана Цонкова, Марина Атанасова,
 • Радко Василев.
 • · Средно училище “Христо Ботев” – Йордан Петров, Ася Колева,
 • Василена Вълева.
 • ·Професионална гимназия по селско стопанство – Георги Драгнев, Абибе
 • Амза и Мейрем Садула.
 • Тази година смятаме да надградим нашата инициатива и да изненадаме
 • нашите отличници с допълнителни награди, които ще обявим в края на
 • учебната година. Пожелаваме на вашите ученици, силен дух и високи
 • постижения!

ТРИФОН ЗАРЕЗАН -2023 ГОДИНА

Винпром Карнобат продължава да подкрепя успешните ученици от
гимназиите в град Карнобат.
Инвестициите в образованието винаги са били сред приоритетите на
Винпром Карнобат. Водени от желанието си да мотивираме младите хора, да развиват интелектуалните си и професионални умения, учредихме годишни отличия за успели карнобатски ученици. Те се присъждат на ученици с високи постижения в научната и професионалната подготовка, по време на средното и професионално образование. Отличията ще бъдат връчени през месец май 2023 – в края на учебната година. Целта ни е да поощрим младите хора, да продължат да работят за своето личностно развитие.
Миналата година Винпром Карнобат връчи на всеки от отличените ваучер, на стойност 400 лв. за закупуването на книги в книжарница „Сиела“ и грамота.
За учебната 2021-2022 година носители на отличието бяха общо девет
ученици от горен курс.
· СУ “Св.св.Кирил и Методий” – Нана Цонкова, Марина Атанасова,
Радко Василев.
· Средно училище “Христо Ботев” – Йордан Петров, Ася Колева,
Василена Вълева.
·Професионална гимназия по селско стопанство – Георги Драгнев, Абибе
Амза и Мейрем Садула.
Тази година смятаме да надградим нашата инициатива и да изненадаме
нашите отличници с допълнителни награди, които ще обявим в края на
учебната година. Пожелаваме на вашите ученици, силен дух и високи
постижения!