Трифонов ден в ПГСС

14-ят ден на февруари е записан в традиционния календар на ПГСС като празник на учениците и учители лозари и винари. Денят беше отбелязан с програма, изпълнена от 9г и 9д клас. Гости на тържеството бяха всички работещи и учещи от нашето училище, единствената професионална учебна емблема на град Карнобат.

През тези земи преминал някога  Господ, тръгнал из широкия свят земя да раздава. Когато стигнал до този слънчев земен рай, заключил: „Тук! Давам тази прекрасна земя на тези работни хора, грозде да се отглежда, много лозя да се направят! Земята добре да ги храни, Свети Трифон да ги благославя! Елитно вино да става, на този край да носи слава!“