Участие на ученици от ПГСС в националната инициатива “150 урока за Васил Левски”

Националната инициатива “150 урока за Васил Левски” е
организирана от СУ “Васил Левски” град Карлово във връзка със 150-тата годишнина от обесването на Апостола на свободата.