Световен ден против
агресията в училище

На 23.02.2023г. учениците от ПГСС се включиха в инициативата Световен ден против
агресията в училище. Те изразиха своята позиция против насилието и тормоза в училище.
Не само за ден, а всеки ден се стремим да бъдем добри и толерантни един към друг!