„ИСКАМ ДА СЪМ ПОЛЕЗЕН…. РЕЦИКЛИРАЙ МЕ!“

Професионална гимназия по селско стопанство гр. Карнобат се включи в инициатива, посветена на намаляването на отпадъците и рециклирането им.

На 20.02.2023г. учениците, заедно със своите учители, подготвиха табло и сами направиха кошчета за разделно събиране на пластмасови отпадъци, които поставиха във фоайето на училището. Всички се включиха в почистване на двора на училището като събираха отпадъците разделно. Учениците се включиха в игри, в които научиха повече за видовете пластмаса, защо трябва да събираме разделно и ползите от рециклирането.

Горди сме, че можем да дадем втори живот на тези отпадъци и ще помогнем за опазването на околната среда като се включим в месеца на рециклирането!

В ПГСС всички сме за РЕЦИКЛИРАНЕТО!

#БезОтпадъци

#RecyclingHeroes2023

@МястоБългария

@BG Бъди активен